សមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជានឹងរៀបចំតាំងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់កម្ពុជា អន្តរជាតិ ។ ពិព័រណ៍នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៥-៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ និងមានអ្នកចូលរួមគាំទ្រ និងទស្សនាជាច្រើន។ មានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមរួសរាន់កក់ស្តង់សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលសំណង់ថ្មីៗរបស់លោកអ្នក ។ បច្ចុប្បន្នស្តង់បានជួលអស់៥០% ហើយ ។ទំនាក់ទំនង ៖ ០៩៦ ៥ ៨១១ ​៨៦១ ឬ អ៊ីមែល ៖ cambodiaconstructionexpo@gmail.com