ទំនាក់ទំនង

អាស័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ៣១៥​ ភូមិ១ ផ្លូវ១១០ កែងផ្លូវ៩៣ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ( អគារវិមានធនាគារកាណាឌីយ៉ា ជាន់ទី ១១ ផ្នែកសមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជា ).
លេខទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ២៣​ ៩៨៨​ ៨២៨
(៨៥៥) ៩៦ ៤ ៨១១​ ៨៦១
(៨៥៥) ៩៦​ ៥ ៨១១ ៨៦១
ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ៩៨៨ ៨២៨
អុីមែល: ccasecretariat@ymail.com / secretariatcca@yahoo.com
ហ្វេសប៊ុក: Cambodia Construction Industry Expo
www: cca.org.kh
www: cambodiaconstructionexpo.com
QR Code:
""
1
Previous
Next